Štandard Českého fúzača

Celkový vzhľad:
Stredne silný stavač, štvorcového rámca, u súk len o niečo málo dlhšieho. Udávaná hranica pomeru výšky k dĺžke je 9:10,
Charakteristika:
Má vrodené vlastnosti pre prácu v poli, v lese a vo vode, vrodenú odvahu na škodlivú zver, pritom je ľahko ovládateľný a prítulný k človeku,
Hlava a lebka:
Suchá, užšia a dlhá, vysoko zavesená na krku. Nosná časť je o niečo dlhšia ako časť lebečná. Chrbát nosa pripúšťa mierny klabonos. Čumák je širší, tmavohnedej farby. Pysky sú stredne vyvinuté, pričom horné pysky prečnievajú pysky spodné. V kútiku sa tvorí mierny záhyb. Prechod línie nosnej do čelnej tvorí mierne stúpajúci uhol. Nadočnicové oblúky sú zreteľné a výrazné, spôsobujú hranatosť hlavy. Očné jamky sú hlboké.
Oko:
Mandľového tvaru, musí byť vysoko vsadené, farby svetlo až tmavo hnedej.
Uši:
Vysoko nasadené, so širokým úponom. Dĺžka dosahuje do dvoch tretín lícnej časti.
Papuľa:
Silné čeľuste, s dokonalým nožnicovým záhryzom. Chrup je úplný, dobre vyvinutý.
Krk:
Stredne dlhý, suchý, v kohútiku vysoko nasadený, do trupu správne vsadený.
Predné končatiny:
Lopatka sa vyznačuje dobre vyvinutým svalstvom a je šikmo uložená. Predlaktie je kolmé s výrazným svalstvom. Laba je pevne uzavretá, prsty dobre klenuté, drápy tmavohnedej až čiernej farby.
Trup:
Oválny hrudný kôš, silné a pružné rebrá, šírka hrudníka je úmerná stavbe tela. Spodná časť hrudníka musí dosahovať úrovne lakťového kĺbu. Predhrudie musí byť dobre vyvinuté, hrudná kosť pri pohľade zboku musí výrazne dopredu vystupovať. Kohútik je výrazný, chrbát pevný, rovný, bedrá mierne klenuté, panva mierne spáditá, dostatočne široká a dlhá.
Zadné končatiny:
Široko postavené, dobre zauhlené, stehná široké. Laba takisto uzavretá, lyžicovitého tvaru, prsty dobre klenuté, drápy tmavohnedej až čiernej farby. Vlčie drápy sa odstraňujú.
Pohyb:
Mechanika pohybu končatín je pravidelná ako v kroku, tak aj v kluse. Pohyb musí byť priamy, výdatný, veselý, vyjadrujúci ušľachtilosť a živý temperament.
Chvost:
Je stredne hrubý, nasadený v rovine chrbta, nesený vodorovne, alebo len nepatrne hore. Skracuje sa o 3/5 dĺžky.
Osrstenie:
Srsť je trojakého typu:

  • Podsada je mäkká, hustá, asi 1,5 cm dlhá. Zabraňuje prenikaniu vlhkosti ku koži. V lete skoro celá vypĺzne.
  • Krycia srsť je 3-4 cm dlhá, mimoriadne tvrdá a rovná, dobre priliehajúca k telu.
  • Pesíky sú 5-7 cm dlhé, tvrdé, výrazné predovšetkým na predhrudí, chrbte, slabinách a pleciach. Na zadnej strane končatín je srsť dlhšia a tvorí tzv. pero. Chvost nemá na spodnej strane tzv. kefku.

Osrstenie hlavy je na spodnej čeľusti a pysku dlhšie a mäkšie, čo vytvára typický fúz. Srsť na obočí je výrazná. Čelo, temeno a líca sú pokryté krátkou srsťou. Ucho krátkou a mäkšou srsťou.Farba:
Beloš s hnedými platňami, alebo bez nich, hnedák s bielymi znakmi na hrudi, alebo bez nich.
Veľkosť:
Výška v kohútiku je u psov 60-66 cm, u súk 58-62 cm. Mimo toto rozpätie musí byť jedinec z posudzovania vylúčený.
Chyby:
Akékoľvek odchýlky od uvedených bodov musia byť posúdené vzhľadom ku štandardu.
Poznámka:
Psi musia mať dve zreteľné a normálne vyvinuté varlatá, úplne zostúpené v miešku.
Pôvodné znenie štandardu schválené valným zhromaždením 21.5.1963.

© 2022 Peter Stískal Nitrianska Blatnica 356,95605 Nitrianska Blatnica 
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!